Władze koła 2013-2016

Władze koła 2013-2016

Zarząd koła

 • Krzysztof Sychowicz                                      prezes
 • Adam Mazur                                        z-ca prezesa
 • Edward Kurczewski                                     skarbnik
 • Grzegorz Bagiński                                     sekretarz
 • Andrzej Serafin                                        gospodarz
 • Kazimierz Rafałowski                      członek zarządu

Komisja rewizyjna

 • Krzysztof Wojtczak                         przewodniczący
 • Jan Kijewski                        z-ca przewodniczącego
 • Łukasz Dybikowski                                   sekretarz

Sąd koleżeński

 • Marek Chojnowski                           przewodniczący
 • Kamil Wojtczak                    z-ca przewodniczącego
 • Marek Wądołowski                                    sekretarz